Produkty
Oblasť použitia
Po namiešaní do Policolor pojivového roztoku vytvorenie individuálnej soklovej omietky.
Nanášanie
Návod na použitie
Technické údaje
Osobitné informácie
Falfesték-kalkulátor