Produkty
Oblasť použitia
Na omietky, sadrové a betónové plochy v exteriéri aj interiéri.
Nanášanie
Návod na použitie
Technické údaje
Osobitné informácie
Falfesték-kalkulátor