Produkty
Oblasť použitia
Na omietnutie fasád budov a iných omietnutých, betónových, cementových a sadrových plôch v exteriéri aj interiéri.
Nanášanie
Návod na použitie
Technické údaje
Osobitné informácie
Falfesték-kalkulátor