Produkty
Material
Oblasť použitia
Ako náter cementových, betónových, eternitových povrchov a povrchov opatrených umelým kameňom a soklovým tepelne izolačným systémom. Podklad musí byť vždy nepoškodený, suchý, bez pohybu a zmrštení. Sokle plotov a podporných múrov je potrebné zo strany zeme opatriť izoláciou proti vlhkosti. V prípade nedostatočnej izolácie steny omietku nie je možné úspešne použiť!
Nanášanie
Návod na použitie
Technické údaje
Osobitné informácie
Falfesték-kalkulátor