Produkty
Oblasť použitia
Na vyrovnanie povrchu primerane pevných betónových povrchov, povrchov s minerálnym spojivom, povrchov z vápennej malty. Stierkovaný povrch je rovnomerný, biely, ľahko sa brúsi, natiera, tapetuje. Iba na použitie v interiéry.
Nanášanie
Návod na použitie
Technické údaje
Osobitné informácie
Falfesték-kalkulátor