Produkty
Oblasť použitia
Možnosť použitia na omietnutie fasád budov a iných exteriérových a interiérových stenových povrchov. Na hladenú vápennú alebo cementovú omietku a ako uzatváraciu vrstvu zatepľovacieho systému, systému na minerálnom základe. Produkt nie je možné aplikovať na materiáloch so sadrovým väzivom. Vhodný aj na omietanie historických budov.
Nanášanie
Návod na použitie
Technické údaje
Osobitné informácie
Falfesték-kalkulátor