Produkty
Oblasť použitia
Možnosť použitia ako impregnačný základ drevených plôch v exteriéry alebo plôch nadmerne vystavených vlhkosti - napr. drevené domy, ploty, pergoly, okná, dvere, drevené konštrukcie – čo zabezpečí dlhotrvajúcu ochranu dreva. Ale nesmie sa použiť na hračky, na drevené plochy, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a krmivami.
Nanášanie
Návod na použitie
Technické údaje
Osobitné informácie
Falfesték-kalkulátor