Profil spoločnosti

Spoločnosť POLIFARBE SK spol. s r.o. bola založená v roku 2008 ako dcérska spoločnosť, cieľom predaja značky POLI-FARBE.

Celospoločenský a zahraničný vývoj ukazoval smer, akým sa má spoločnosť orientovať. Tento smer
a orientácia na základe dobre spracovaného marketingového prieskumu priviedol firmu ako získať priaznivcov vo všetkých segmentoch odberateľov značky POLI-FARBE v Slovenskej republike.
Starostlivosť o zákazníka a zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti je prvoradým cieľom spoločnosti POLIFARBE SK spol. s r.o.

Kvalita produktu

Zákazník a jeho nároky i požiadavky sú impulzom pre neustále zdokonaľovanie postupov a metód uplatňovaných v spoločnosti POLIFARBE SK spol. s r.o., ktorá sa zaviazala poskytovať klientom dokonalý servis. Na to je potrebné veľké množstvo dôvery zákazníkov. Táto dôvera môže existovať a prehlbovať sa iba vtedy, ak sa služby spoločnosti POLIFARBE SK spol. s r.o. prejavujú najvyšším stupňom serióznosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti a profesionálnych schopností.
Požadovaná kvalita našich výrobkov závisí vo veľkej miere aj od odbornosti a profesionality našich domácich a európskych dodávateľov surovín, technológii a služieb, čo sa pozitívne prejavuje v kvalite našich výrobkov. Chceme , aby sa naše výrobky dostali k naším zákazníkom vo výbornej kvalite a za priaznivé podmienky.

Zákazníci a odberatelia firmy oceňujú hlavne pružnosť, spoľahlivosť dodávok, kvalitu a dobrú cenu.
Vývoj produktov POLI-FARBE:

– 2001 Syntetické emaily
– 2002 Ochrana dreva
– 2004 Omietky
– 2005 Jednovrstvová interiérová farba  (Platinum)
– 2006 Vodou riediteľné emaily
– 2007 Corso práškové výrobky
– 2008 Špeciálne výrobky do skupiny Inntaler
– 2009 Platinum Decor  výrobky

 

Ĺudovít Gőgh

výkonný riaditeľ
POLIFARBE SK spol. s r.o.