Platinum Decor

Rad výrobkov Platinum Decor odporúčame milovníkom prirodzene vyzerajúcich povrchov a individuálnych riešení, veď pri použlvaní farieb a materiálov Decor môžu popustiť uzdu fantázii. Produkty Platinum Decor obsahujú moderné disperzné spojivá, čo umožňuje vytvoriť také povrchy o akých sme doteraz mohli iba snívať.