Inntaler

Rad výrobkov Intaller, ocenený cenou Dom maďarskej kvality, je medzi odborníkmi právom obľúbený, keďže im ponúka moderné produkty. Paleta výrobkov lnntaller obsahuje celý rad produktov na každodenné aj na špeciálne práce, a tak si môžu byť majstri isti, že medzi produktami lnntaler nájdu riešenie na svoje aktuálne požiadavky. Na precízne tónovanie farieb lnntaler odporúčame systém miešania farieb KolorBoxe.